Jong Dementie in het Zonnehuis

Het toedienen van Haldol , Risperidon , Psychofarmaca aan jong dementerende is dodelijk, uit onderzoeken blijkt dat het de dementie versneld en het overlijden dus ook, Nu de regering geen nieuwe zorginstellingen laat bouwen zullen er dus veel mensen met dementie thuis sterven met of zonder hulp, geschatte aantallen rond de 900.000 duizend in 2030.

Het onderzoek
U stuurde op 08-12-2021 een mail aan mij, de raad van bestuur Zonnehuis, met daarin een officiële klacht
tegen de behandeling en zorg voor uw overleden vrouw, mevrouw O. van H.


1.Uw klacht bestaat uit de volgende onderdelen: vermeende handtastelijkheden door de teamleiders in de Paauw

2.een verkeerde of te late diagnose bij blaas- of nierontstekingen en behandeling met
verkeerde medicatie zijn niet in het laboratorium geweest voor onderzoek

3.het voorschrijven en toedienen van verkeerde medicijnen zoals Haldol, Risperidon, Psychofarmaca die schade kunnen toe brengen aan de heersen op lange termijn.

4.het geven van onvoldoende informatie bij het voorschrijven van Haldol , Risperidon , Psychofarmaca , aan familie.

5.het tot het einde geven van te hoge dosis Risperidon en Psychofarmaca  en andere medicijnen die niet op de medicatielijst staan , ze had pijnen in onderbuik en onderrug tot aan het overlijden en kon alleen maar gillen.

6.het in begin weigeren bloedtesten af te nemen;

7.het niet willen verstrekken van getekende medicatielijsten door het Zonnehuis Paauw

8.het niet behandelen van een delirium, 1 dag voor het overlijden nog een kuur geven ?

9.het ten onrechte (met opzet) niet doorverwijzen naar het ziekenhuis, veel eerder dan 17
oktober, waardoor cliënte bij opname zeer ziek was (vastgesteld zou zijn: een
nierontsteking, een blaasontsteking, bloedvergiftiging en longontsteking); waarvan de artsen specialisten in het ziekenhuis zelfs schrokken

10.u rekent punt 2 t/m 9 toe aan de behandelend specialist ouderengeneeskunde; uij verwijt
de teamleider en het weekend- avond- nachthoofd (WAN-hoofd) dat zij niet hebben
ingegrepen.

1.De twee teamleiders hebben in het begin mijn vrouw te testen of te wel uitproberen hoever haar toestand is daar bij is het tot gevechten gekomen je mag toch verwachten dat deze beiden een opleiding in niveau 2+3 …buiten hun boekje zijn gegaan.

2. Door het veel verkeerde voedsel te geven en constant druppeltje toe te voegen aan het eten en drinken van de boven genoemde dodelijke medicatie die is voorgeschreven door arts Paul Schmitz werd haar maag zwaar belast en ontstond er constant diarree die dag en nacht duurde ,een uitstrijkje ging moeilijk de medicatie te werd gegeven is niet in het laboratorium uitgelezen en werd er maar een antibiotica gegeven die niet werkte dus de ontsteking werd erger en had ze pijn in de onderbuik.

3.Het voorschrijven van veel zware medicatie bij een jong dementerende is volgens onderzoek in Engeland het gevolg van meer schade in de hersenen deze informatie moet bekend zijn bij de arts van het Zonnehuis en is ook gemeld maar hij had zijn eigen systeem.

4.Na het intrekken van mijn kant is artikel 21 bij het CIZ na 10 dagen, is er een vergadering geweest in het zonnehuis omtrent de hoeveelheid medicatie die ze kreeg in het begin er is toen belooft dat ze professioneel verzorging bieden maar in de Paauw gingen ze gewoon door zodat ze in periode haast niet meer kon lopen de arts Paul Schmitz beslist wat er gebuurt en niet het zonnehuis , later heb ik een nieuw artikel 21 getekend met 2 vragen voor het CIZ die niet werden onderzocht in de Paauw.

5.Het zijn schoften in de Paauw de teamleiders werken samen met de arts met het opvoeren van verschillende medicatie om haar maag en ingewanden te ontregelen

6.Het weigeren van een bloedtest om te zien haar bloedwaarde is na lang vragen toch gedaan maar enigen informatie hebben wij nooit ontvangen

7.Medicatie lijsten die getekend werden in de Paauw door verzorgende personeel mochten wij niet inzien en zijn waarschijnlijk snel vernietigt door de arts , het is volgens nen verboden

8. in onderzoek bij verzorgers

9.Het ten onrechte (met opzet) niet doorverwijzen naar het ziekenhuis, veel eerder
dan 17 oktober, waardoor cliënte bij opname zeer ziek was (vastgesteld zou zijn:
een nierontsteking, een blaasontsteking, bloedvergiftiging en longontsteking)
De onderzoekscommissie heeft navraag gedaan bij de behandelend specialist in het Franciscus
Gasthuis. Deze kan zich vinden in de diagnose van de specialist ouderengeneeskunde op basis
van de bevindingen in Adriaan Pauw, door Paul Schmitz ,Die uiteindelijke diagnose die in het ziekenhuis na aanvullend
onderzoek gesteld is, is urosepsis met verdenking aspiratiepneumonie, ze was meer dood dan levend er stierf binnen 24 uur in het Franciscus Gasthuis ,dan is Paul Schmitz dus ondeskundig om mijn vrouw zo laat te laten opnemen, het is ook geen arts voor jong gedementeerde ,hij werk alleen met ouderen van rond de 90 jaar, dat is 30 jaar verschil met mijn vrouw, volgens horen zeggen heeft hij meer doden op zijn geweten met zijn ouderengeneeskunde.???

Dit komt overeen met het
beeld dat u beschrijft in de klacht.
Voor de bewering dat de specialist ouderengeneeskunde met opzet niet eerder doorverwezen
heeft naar het ziekenhuis, is geen aanwijzing, dat is niet waar ze heeft de hele week aan de zuurstof gelegen Dat is ook niet uit de analyse van de specialist
gekomen, en daar zijn in de laatste weken van de behandelingen bij Adriaan Pauw ook geen
aanwijzing voor, dat kom omdat ze in de Adriaan Pauw niet luisteren het word samen doen we het is ver te zoeken , Paul Schmitz ideeën om jong gedementeerde snel te laten sterven omdat er een wachtlijst is van mensen die moeten worden opgenomen er zijn mensen bij die na 2 dagen al sterven door het toedienen van medicatie van Paul Schmitz en de medicatie lijsten van mijn vrouw die getekend moeten zijn door de verzorgers zijn waarschijnlijk in de prullenbak van Paul Schmitz verdwenen.

Er zijn ook geen verzoeken van de familie tot insturen naar het ziekenhuis
vastgesteld ,dat is niet waar er is wel degelijk gevraagd om eerdere opname maar de teamleider gaaf aan nog even te wachten wand ze weten wat er gaat geburen, het overlijden is voor de teamleiders bekend en sturen de verzorgers zo aan dat ze niets tegen de familie zeggen volgens mij is het gewoon moord met voorbedachtenrade.